ผู้เข้าชม 5751872 ครั้ง Online 96 คน

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Friday 29th / 09 / 2023 เวลา 09:00:00ถึง Saturday 30th / 09 / 2023 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Saturday 30th / 09 / 2023 เวลา 09:00:00ถึง Sunday 1st / 10 / 2023 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Sunday 1st / 10 / 2023 เวลา 09:00:00ถึง Monday 2nd / 10 / 2023 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Wednesday 4th / 10 / 2023 เวลา 19:00:00ถึง Friday 6th / 10 / 2023 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Friday 6th / 10 / 2023 เวลา 19:00:00ถึง Sunday 8th / 10 / 2023 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Sunday 8th / 10 / 2023 เวลา 19:00:00ถึง Tuesday 10th / 10 / 2023 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 2nd / 06 / 2022 เวลา 14:50:00ถึง Thursday 9th / 06 / 2022 เวลา 00:01:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
47207ด.ช. บวรภัค อุปมัย ม.1/825
45724ด.ช. ทักษพงศ์ คุณมาศ ม.3/1019
46365ด.ช. คเชนทร์ คำหล้า ม.2/713
45729ด.ช. ปรัชญา แก้วภักดี ม.3/1012
47572ด.ญ. มินท์ฐิตา สินอมรนันต์ ม.1/512
47245ด.ช. ธีรเทพ พลเยี่ยม ม.1/912
45688ด.ช. สิรวิชญ์ แก้วภักดี ม.3/911
47325ด.ช. ภูษิต ทองพันชั่ง ม.1/1110
47168ด.ช. บุณยวิชญ์ ไชยมณี ม.1/79
45760ด.ญ. อารยา รุ่งเรือง ม.3/109
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย @ 2011